Eddie Barendsen overleden

Helaas is ons het bericht ter ore gekomen dat Prof. G.W. (Eddie) Barendsen op 20 juni 2018 is overleden.

Eddie was geboren in 1927 te Groningen en in 1955 gepromoveerd op ouderdomsbepaling met radioactieve koolstof aan de Universiteit van Groningen. Hij was buitengewoon hoogleraar radiobiologie vanaf 1970 tot 1987 en vanaf 1992 ‘gewoon’ hoogleraar radiobiologie bij de Universiteit van Amsterdam. Ook was hij hoofd van het laboratorium van de afdeling radiotherapie van het AMC, later LEXOR. Hij heeft onder andere aan de wieg gestaan van het LQ model in de radiotherapie, een model dat tot op heden door alle radiotherapeuten gebruikt wordt om gefractioneerde bestralingsschema’s te berekenen.

Eddie is tot op hoge leeftijd actief gebleven in de wetenschap; zijn laatste publicatie was in 2016, op 89 jarige leeftijd. Tot 2017 is hij nog lid van het NVRB gebleven.
Het bestuur van de NVRB wenst zijn nabestaanden alle sterkte toe om dit verlies te verwerken.