Eddie Barendsen overleden

Helaas is ons het bericht ter ore gekomen dat Prof. G.W. (Eddie) Barendsen op 20 juni 2018 is overleden. Eddie was geboren in 1927 te Groningen en in 1955 gepromoveerd op ouderdomsbepaling met radioactieve koolstof aan de Universiteit van Groningen. Hij was buitengewoon hoogleraar radiobiologie vanaf 1970 tot 1987 en vanaf 1992 ‘gewoon’ hoogleraar radiobiologie […]

Continue reading