NVRB membership

Gaarne willen wij u uitnodigen om lid te worden van de NVRB. Met een grotere en daadkrachtiger vereniging kunnen de wetenschappelijke vergaderingen aantrekkelijk worden gehouden (door bijvoorbeeld het uitnodigen van gastsprekers) en de radiobiologie in Nederland levendig.

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt 25 euro per jaar. Met uw lidmaatschap ondersteunt u de NVRB, u verbreedt uw netwerk in uw vakgebied, u wordt op de hoogte gehouden van NVRB activiteiten, u kunt deelnemen aan de wetenschappelijke vergaderingen en draagt bij aan de versterking van de positie van de radiobiologie in Nederland. Op uw verzoek geeft de secretaris u gaarne meer informatie over de vereniging en het lidmaatschap.

U kunt zich aanmelden door middel van een email naar Haico van Attikum (h.van.attikum@lumc.nl) of Ingrid Braxhoven (i.braxhoven@lumc.nl) en 25 euro over te maken op IBAN NL 87 INGB 0003 7415 87 t.n.v. Penningmeester NVRB te Amsterdam, o.v.v. contributie NVRB.

In de CAO van de meeste Academische Ziekenhuizen, Universiteiten en onderzoeksinstituten zijn afspraken gemaakt betreffende het lidmaatschap van beroeps- en vakverenigingen. De contributie kan dan via het bruto salaris worden voldaan, hetgeen fiscaal gunstig is. Informeert u bij de financiële administratie van uw werkgever over de mogelijkheid daartoe***.